Идеите

OptiMiam инсталира хладилник за свободен достъп, за да се бори срещу разхищаването на храни

В момент, когато много хора не се хранят достатъчно в света, хранителните отпадъци са абсолютно непоносими. В Париж, OptiMiam и FoodChéri си сътрудничат с агенцията Ici Barbès за създаването на "Хладилник против отпадъци", Идеята: да се инсталира хладилник на самообслужване на входа на агенцията Ici Barbès за борба с разхищаването на храни.

OptiMiam ежедневно възстановява непродадените продукти и ги предоставя на служителите на агенцията в хладилника. Идеята тук е да повиши осведомеността на служителите на Ici Barbès и да ги запознае със заявлението и търговците в района. Идея във всяка простота, която отговаря на двоен проблем: борба с отпадъците и популяризиране на OptiMiam. Браво!

Loading...